ירון טבצ'ניק-משרד עו"ד ויועץ לענייני פנסיה
tabachnik.co.il
על מי שומר הרגולטור? 
קביעת ההנחייה מתמהמהת, ולכן אלפי מבוטחים מפסידים!

מאת: עו"ד ירון טבצ'ניק, 1.7.12

 
באוקטובר 2011 פרסם משרד האוצר- אגף שוק ההון באוצר, כי הוא שוקד על מתן הנחייה שתחייב את קרנות הפנסיה הוותיקות בניהול "עמיתים" לדווח לחוסכים כי הגיעו לשיעור המכסימאלי של 70% על-מנת שישקלו את כדאיות המשכת ההפקדות לקרנות הפנסיה. הנחייה זו חשובה וחיונית לחוסכים אשר נמצאים במסלול "יסוד" או במסלול "מקיפה".
 
חוסכים במסלול "יסוד" אשר ממשיכים להפריש כספים מעבר לשיעור המכסימאלי אינם זכאים "למענק שנים עודפות" בעוד שחוסכים באותן הקרנות במסלול "מקיפה" זכאים למענק. (מענק שנים עודפות הוא תשלום חד פעמי שמקבל חוסך שהמשיך להפריש כספים לקרן הפנסיה מעבר לשיעור הצבירה המירבי. רק במקרים נדירים חוסך במסלול "יסוד" יהא זכאי למענק)
 
בשמונת קרנות הפנסיה שבניהול "עמיתים" ישנם כ-145 אלף חוסכים פעילים, ו- 228 אלף מקבלי קצבות זקנה, נכות ושאירים.
 
במכתב ששלח (ביום 14.5.12) עוה"ד ירון טבצ'ניק המתמחה בדיני פנסיה, והמייצג חוסכים מול קרנות הפנסיה הוותיקות, ביקש עוה"ד לקבל מידע אודות מצב בחינת ההנחיה שנתנה ומה הקיף הדיווח לחוסכים על-מנת שישקלו לקבל ייעוץ פנסיוני תואם בטרם ימשיכו להפקיד לקרנות הוותיקות.
 
תגובת מחלקת הפנסיה במשרד האוצר מיום 20.6.12.
"הפסקת ההפקדות לעמית שצבר שיעור קצבה מירבי היא פעולה הדורשת בחינה מדוקדקת של העמית, שכן היא עלולה להביא לפגיעה בזכויותיו הפנסיונית. במסגרת עדכון חוזר בדיווח השנתי למבוטח, אנו בוחנים קביעתה של הנחייה לעניין הוספת מידע במסגרת הדיווח השנתי בנוגע לשיעור הקצבה המירבי בקרן ותיקה".
 
"תמוה פרק הזמן הממושך שיש לשקוד ולבחון הנחיה פשוטה, נהירה וחיונית לאלפי חוסכים", אומר עו"ד טבצ'ניק. קבוצת חוסכים הביע את רצונה לפנות לבג"צ על-מנת שיורה למפקח על הביטוח במשרד האוצר לתת "ההנחייה" לקרנות הפנסיה הוותיקות.

 
 
 

צור קשר

טלפונים: 03-9247748, 03-9243105
נ
ייד: 050-5580428
פקס: 03-9243028
כתובת:  גונן 15 קריית מטלון  
ת"ד  7656, פתח תקווה, 49170

tabch@017.net.il
www.tabachnik.co.il
 

 
לייבסיטי - בניית אתרים