חוות דעת מומחים

מוסמכים ומוכרים מטעם בתי המשפט ובתי הדין כעדים מומחים במתן חוות דעת פנסיוניות/משפטיות, בנושא פנסיה וחישוב זכויות בעבודה.

DSC_5930.jpg
DSC_5910 (2).jpg

  • חישובי נזק פנסיוני עתידי.

  • חישובים באיזון משאבים וחלוקת רכוש.

  • חקירות בתחום הפנסיה.

  • סיוע במימוש זכויות מול חברות הביטוח וקרנות הפנסיה השונות.

משרדנו משמש כמנהלים מיוחדים מטעם ביתי המשפט להכרעות תביעות חוב עובדים והגשת ערעורים על הכרעות המוסד לביטוח לאומי.