חיפוש
  • עוה"ד ירון טבצ'ניק

חשיבותו של טופס 161

איך תימנעו מתשלום "מס יתר"? באמצעות טופס 161

מאת: ירון טבצ'ניק, עו"ד


כמו רבים אחרים איננו נוהגים לתעד ולשמור מסמכים רבים כגון: תלושי שכר, הסכם עבודה, דו"חות שהתקבלו מחברות הביטוח ומקרנות הפנסיה בעת סיום יחסי העבודה. לשמירת המסמכים ביחסי העבודה בין העובד למעסיק חשיבות רבה שכן על-פי המסמכים המתקבלים אפשר לעקוב ולבחון האם מועברים ומתקבלים לחשבוננו כל הזכויות המוקנות לנו בהתאם לחוק ולהסכם עליו חתמנו. על חשיבות שמירת המסמכים ניתן ללמוד מתביעה שהגיש ד.כ  מתל-אביב לבית הדין לעבודה 2737-02-11, אשר שמר במשך 27 שנים פיסת נייר בגודל של 20 X20 סנטימטר ואשר זיכה אותו בתוספת לפנסיה בשיעור של 1,250 ₪ מדי חודש. 

אחד המסמכים החשובים ביותר אשר קיבל בימים אלו חיזוק משמעותי בעקבות שינויי חקיקה לצורך חישובי פרישה ומיסוי הוא טופס 161. טופס זה למעשה מהווה מסמך מסכם בסיום יחסי עובד ומעביד אשר מעיד על השכר המשולם, הכספים שנצברו בתוכניות הפנסיה וסכום המענק שמשולם לעובד.

ביום 15.5.12 פורסם ברשומות, חוק לתיקון פקודת מס הכנסה המכונה "תיקון 190". תיקון זה בא לעשות סדר ושינויים בהוראות גביית מס בקצבאות ומענקי פרישה מעבודה והוחל רטרואקטיבית מיום 1.1.12. התיקון למעשה מגדיל את קצבת הפנסיה המזכה בפטור ממס ולמעשה שינה את "נוסחת השילוב" המפורסמת בעניין זה.

התיקון מיטיב עם בעלי קצבאות נמוכות, כך שמינואר 2012 - הפטור על קצבה בשיעור של 8,190 ₪ מגיע ל- 3,562 ₪, כאשר פטור זה גדל והולך עד לשנת 2025. אחד התנאים לקבלת פטור מקסימאלי הוא, כי לא נמשכו מענקים וכספי פיצויים ב-32 השנים האחרונות לעבודה.

כיצד ניתן אם כן לחשב ולזכור האם חוסך קיבל או משך כספים מתוכניות הפנסיה שברשותו במשך 32 השנים האחרונות לעבודתו באופן שיעיד כי הוא זכאי לפטור המקסימאלי?  זהו למעשה טופס 161.

על מנת לבחון את הפטור יש להציג לפקיד שומה בעת פרישה את כל  טפסי 161  על מנת שמקבל הקצבה לא יחויב ב"יתר מס" (תשלום מס מיותר). ואולם, הנחת העבודה של שלטונות המס כי מי שלא ימציא טופס  זה, ייראו אותו כמי שקיבל את תקרת הפטור כבר בעבר ואינו זכאי לפטור נוסף למרות שלא משך כספים או שחרר כספי פיטורים במהלך שנות עבודתו. יוצא אפוא, כי מי שלא ידרוש לקבל לידיו את טופס 161 בסיום יחסי העבודה עלול לגרום לעצמו ל"פגיעת מס" מיותרת בעת הפרישה.

על מנת להימנע מתשלומי מס ללא צורך יש לדרוש מהמעסיק כי טופס זה יימסר לידכם בכל פעם שעוזבים את מקום העבודה ולהעבירו לחברת הביטוח או לקרן הפנסיה המנהלת, רק לאחר שהשארתם עותק בידכם.

6 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

ח.מ מהצפון חסך כספים רבים בקרן הפנסיה 42 שנים אך בשל צירוף מקרים מצער של חוסר ידע, טעות טכנית ואי קבלת ייעוץ, הכספים ירדו לטימיון. הקרנות הוותיקות הגרעוניות ובהם בין היתר מבטחים הוותיקה, קג"ם, מקפת וע

המאמר פורסם בפורטל עדיף. לכתבה לחצו כאן או כאן מאת: עוה"ד ירון טבצ'ניק, 1.6.16 מזה כשני עשורים שאגף שוק ההון במשרד האוצר מנסה לחולל מהפכה של ממש, ומבקש כי מבוטחים יבוטחו וירכשו תוכניות פנסיה וביטוח יש

המאמר פורסם באתר Ynet מאת: עוה"ד ירון טבצ'ניק, 17.4.14 מלבד העובדה שהעסקת גבר מעל גיל 60 עולה יותר למעסיק, תופסת מקום של עובד צעיר ורענן ודורשת הקצאת משאבים להתאמת סביבת העבודה עבורו, הוא רואה עצמו כל